Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play วิธีสอบราคาด้วยระบบ egp doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   วิธีสอบราคาด้วยระบบ egp

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ...
(1) เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง ในระบบ E-GP. (2) เว็บไซด์ สพฐ. .... โรงเรียนต้องจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาซื้อนี้ไว้ให้เรียบร้อย ตามระเบียบทางราชการ ...
File link: http://money.sukhothai2.go.th/download/com.doc
99%
View Online - ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ...
งบหน้ารายการเอกสารขอเบิกเงินการสอบราคา - สพป.อุดรธานี เขต 4
วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในการบันทึกในระบบ e-GP ขั้นตอนที่ 20 (ลูกบอลที่ 20). รายการเอกสารส่งขอเบิกเงิน การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา. ค่า .
File link: http://www.udon4.go.th/document/41799-01-110256.doc
99%
View Online - งบหน้ารายการเอกสารขอเบิกเงินการสอบราคา - สพป.อุดรธานี เขต 4
ขั้นตอนการจัดซื้อ-จ้าง โดยวิธีตกลงราคา - สพป.สร.1
ใบเสนอราคา (รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน) ... เพื่อจองเงินในระบบการเบิกจ่าย เงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิก (ระบบ GFMIS) ... กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP). 6.
File link: http://www.surinarea1.go.th/main/06/images/e-GP/300.doc
99%
View Online - ขั้นตอนการจัดซื้อ-จ้าง โดยวิธีตกลงราคา - สพป.สร.1
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ E-GP ครั้งที่ 2
จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก ... ใบสั่งจ้าง สำหรับวิธีตกลงราคา พร้อมเลขที่โครงการและเลขที่คุมสัญญาในระบบ E-GP ...
File link: http://news.yst1.net/data/1211_1.doc
99%
View Online - เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ E-GP ครั้งที่ 2
สรุปคำถาม – คำตอบ - กรมราชทัณฑ์
e–GP คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement ..... การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ต้องเป็นพัสดุที่มีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไป  ...
File link: http://fd.correct.go.th/sarop%2520kamtam.doc
99%
View Online - สรุปคำถาม – คำตอบ - กรมราชทัณฑ์
การปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) - กรมประมง
ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 เพิ่มเติมจากระบบ e-GP .... ฝึกปฏิบัติงานในระบบ e-GP โดยวิธีสอบราคา (ต่อ).
File link: http://www.fisheries.go.t...2-2555/dev27122555(1).doc
99%
View Online - การปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) - กรมประมง
ประเด็นคำถามจากการบรรยาย e-GP ของกรมบัญชีกลาง
ประเด็นคำถามจากการบรรยายระบบ e – GP ของ กรมบัญชีกลาง (โดย คุณสมศักดิ์ ภู่สกุล) .... ว่าด้วยการพัสดุฯ (เช่น รัฐวิสาหกิจ) ได้ปรับการซื้อการจ้างวิธีตกลงราคาจากเดิมไม่เกิน ๑๐๐ ... ระยะที่ ๒ แต่มีระยะที่ ๑ การสอบราคา ประกวดราคา และ e – Auction การซื้อในระบบ e ...
File link: http://www.logis.navy.mi.th/data/semina/qegp2.doc
99%
View Online - ประเด็นคำถามจากการบรรยาย e-GP ของกรมบัญชีกลาง
การสมัคร e-mail สพฐ - สพป.นม.7
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับวิธีสอบราคา ...
File link: http://www.korat7.go.th/web/images/stories/e-mail.doc
99%
View Online - การสมัคร e-mail สพฐ - สพป.นม.7
ความรู้ + ความคิด
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ตามระบบ e-GP. 1. ขั้นตอนการลงทะเบียน. 1.1 หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียน. www.gprocurement.go.th)โรงเรียนจะต้องมี E-Mail.(.....go.th) .
File link: http://area.obec.go.th/trang1/news_file/p53139951136.doc
99%
View Online - ความรู้ + ความคิด
10_10_2555.doc
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีเป็นงบผูกพันข้ามปี ... e-GP กรณีเป็น งบผูกพันข้ามปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และ e-Auction ...
File link: http://203.172.142.88/web...8%2582%252010_10_2555.doc
99%
View Online - 10_10_2555.doc