Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ประวัติเเคว้นละโว้ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ประวัติเเคว้นละโว้

2 - KruEsanBannok.COM
นักเรียนคิดว่า จารึกนี้ควรอยู่ในสมัยใด. ก. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ข. สมัยประวัติศาสตร์. ค. ... เศษผ้าฝ้ายและผ้าป่าน. ค. ... รากฐานทางวัฒนธรรมของอาณาจักรละโว้มาจากที่ใด. ก. จีน ข.
File link: http://www.kruesanbannok.com/doc/test/s1/his/ex2.doc
99%
View Online - 2 - KruEsanBannok.COM
ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ค. ๓ ปี. ง. ๔ ปี. 2. มหาศักราชพบมากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด. ก. จดหมายเหตุกรุงเก่า .... พระปรางค์สามยอด ลพบุรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรละโว้ในข้อใด ได้ถูกต้องที่สุด. ก. ..... เหงียนวัน. ข. โฮจิมินท์. ค. โงดินห์เดียม. ง. ตังเตรียน. 66. ในการสู้รบ กับฝรั่งเศส ...
File link: http://cyp.ac.th/~chk01/chk01/testM1/History01%2520M.1.doc
99%
View Online - ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 1 พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย - มหาวิทยาลัย ...
แคว้นละโว้ เมื่อแคว้นทราวดีเสื่อมอำนาจในพุทธศตวรรษที่ 16 ... มีเมืองสำคัญ คือ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย สระหลวง และสองแคว เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งราชวงศ์ศรีนาวนำถุมปกครอง .... ที่จะขึ้น ครองราชย์ มีพระราชพิธีในวันที่ 28 ธันวาคม 2310 และได้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่ “กรุงธนบุรี”.
File link: http://www.stou.ac.th/Off...25E0%25B8%25B5%252054.doc
99%
View Online - หน่วยที่ 1 พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย - มหาวิทยาลัย ...
ประวัติความสัมพันธ์ไทยจีน - ISC
พงศาวดารราชวงศ์หมิง บรรพที่ 20 ว่าด้วยประวัติของเสียนหลอได้กล่าวถึงการ สถาปนา อาณาจักรอยุธยาหรือเสียนหลอหูไว้ตอนหนึ่งว่า “เนื่องจากหลอหู (ละโว้) มีแสนยานุภาพสูง ...
File link: http://isc.ru.ac.th/data/PS0002245.doc
99%
View Online - ประวัติความสัมพันธ์ไทยจีน - ISC
ส่วนที่ 1 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ ..... 3.6 โรงเรียนบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค. ศ. กำหนด รวมทั้งขาดครูที่มีวุฒิ ... ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ที่อำเภอบ้านตากมี ประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ... พระราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้ เพื่อไปปกครองแคว้นหริภุญไชย ( ตาก).
File link: http://www.takesa1.go.th/main56/note/htm//plantak56/4part1to3.doc
99%
View Online - ส่วนที่ 1 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
เฉลยคำตอบกรอบที่ 1 - โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
... ศาสนาพราหมณ์. 4. เป็นดินแดนของการแย่งชิงอิทธิพลจากอาณาจักรใหญ่ๆ ... สมัย ประวัติศาสตร์. 2. ... ตามพรลิงค์. ค. ทวารวดี ง. ศรีวิชัย. 8. สิ่งที่สังคมไทยได้รับมรดกมาจาก อาณาจักร. นครศรีธรรมราช คืออะไร. 1. การนับถือพระโพธิสัตว์. 2. พิธีทำบุญวันสำคัญทาง ศาสนา. 3. ... ต่อแคว้นและอาณาจักรรุ่นหลัง ๆ. 1. ละโว้ ข. อโยธยา. ค. ทวารวดี ง. สุพรรณภูมิ. 8.
File link: http://tc.mengrai.ac.th/anchalee/1.doc
99%
View Online - เฉลยคำตอบกรอบที่ 1 - โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย - กองทัพบก
เดิมที สุโขทัย เป็นสถานีการค้าของแคว้นละโว้ (ลวรัฐ) ของอาณาจักรขอม บนเส้นทางการค้า ผ่านคาบสมุทรระหว่างอ่าวเมาะตะมะ กับเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง (ประเทศลาว) ...
File link: http://www.rta.mi.th/21100u/collum/historythailand/history.doc
99%
View Online - ประวัติศาสตร์ชาติไทย - กองทัพบก
ประวัติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. หน่วยที่ 3 ชาติไทย ... ค. เชียงใหม่ – อาณาจักรล้านนา ก. มีผู้นำเข้มแข็ง. ง. นครพนม – อาณาจักรละโว้ ข. มีนิสัยรักอิสระ. 3.
File link: http://www.nites2.tak1.org/klungt/pr/pr4/his4/his403.doc
99%
View Online - ประวัติ
อยุธยา
แคว้นละโว้ สันนิษฐานว่าละโว้เป็นเมืองที่มีความเจริญมาก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ดังหลักฐาน ที่ปรากฏอยู่ในตำนานมูลศาสนา ตำนานจามเทวีวงศ์ และหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์
File link: http://www.tupp.org/UserFiles/File/yauata.doc
99%
View Online - อยุธยา