Android app on Google PlayAndroid app on Google Play บทอาขยาน ป2 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   บทอาขยาน ป2

6_f1_17112554155337.doc - รายการหนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
17 พ.ย. 2011 ... 1. สุนทรพจน์ ประเภทเดี่ยว ม.1-3. ประเด็นที่พูด “ความสามัคคี”. 2. ท่องบทอาขยาน ประเภท เดี่ยว ป.1-3. บทหลัก. 1. แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน. 2. รักษาป่า. 3.
File link: http://www3.brm3.go.th/eofficebr3/files_upload/6_f1_17112554155337.doc
99%
View Online - 6_f1_17112554155337.doc - รายการหนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
Downloadแฟ้มข้อมูลประกอบ
29 ก.ค. 2014 ... ข้อความคัดสำหรับ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (บทอาขยานหรือกลอนแปด 2 บท) ... ข้อความคัด สำหรับ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( กลอนแปด 3 – 4 บท).
File link: http://202.143.190.245/kkn3/attach/news_1372172391_thai47.doc
99%
View Online - Downloadแฟ้มข้อมูลประกอบ
กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน - WordPress.com
2. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน. 1) นักเรียนทุกคนในแต่ละชั้น ... 1) เนื้อ หา. - ระดับชั้น ป. 1 – 3 บทอาขยาน เด็กน้อย. - ระดับชั้น ป.4- 6 บทอาขยาน ...
File link: http://thairathlannaexpo.files.wordpress.com/2013/12/thai.doc
99%
View Online - กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน - WordPress.com
เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะการอ่าน ตามโครงการ ... - สพป. สระแก้ว เขต 2
1. ที่ ศธ 04154 /ว 2738 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 .... 1) เนื้อหาที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันท่องอาขยานบทหลักและบทเลือกของแต่ละช่วงชั้น ตามหนังสือ.
File link: http://www.skarea2.go.th/www/attachments/article/2256/reading.doc
99%
View Online - เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะการอ่าน ตามโครงการ ... - สพป. สระแก้ว เขต 2
ไฟล์ที่ 1
สาระวิชาภาษาไทย กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ. ช่วงชั้นที่ 1 บทหลัก - กาดำ บท เลือก - รักเมืองไทย - เด็กน้อย - ไก่แจ้. - วิชาหนาเจ้า - สักวา. ช่วงชั้นที่ 2 บทหลัก ...
File link: http://eopm.rayong2.go.th...02no04126051178file01.doc
99%
View Online - ไฟล์ที่ 1
ท่องอาขยาน - ส พ ป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน. 1.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1- 3. 1.2 นักเรียนระดับชั้น ป.4- 6. 2. ... 3. 2ให้คณะกรรมการเตรียมบทอาขยาน บทหลักและบทเลือก รวม 3 บท เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขัน ...
File link: http://www.mhs1.go.th/Use...8%25B2%25E0%25B8%2599.doc
99%
View Online - ท่องอาขยาน - ส พ ป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
บทอาขยาน ระดับชั้น ป
10 พ.ย. 2010 ... บทอาขยาน ระดับชั้น ป.1-3. บทหลัก 1. รักษาป่า. 2. วิชาหนาเจ้า. บทเลือก 3. รักเมืองไทย. บทอาขยาน ระดับชั้น ป.4-6. บทหลัก 1. วิชาเหมือนสินค้า. 2.
File link: http://office.ubn1.obec.g...%2594-%25E0%25B9%2596.doc
99%
View Online - บทอาขยาน ระดับชั้น ป
การแข่งขันท่องอาขยาน
ป.4-6 ลำดับที่ 27-50 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2. บทท่องอาขยาน. ชั้น ป.1-3. บทเด็กน้อย (บทหลัก); รักษาป่า (บทหลัก); สักวา ( บทเลือก). ชั้น ป.4-6. สยามานุสสติ (บทหลัก) ...
File link: http://www.rayong2.go.th/...3330no041261104file02.doc
99%
View Online - การแข่งขันท่องอาขยาน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย - โรงเรียนมงฟอร์ต ...
ชั้น ป.2/______ เลขที่______. บทอาขยาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ใช้เป็นคุณ ใช้ผิดมีโทษ . ความชอบประกอบกิจ ก็เพราะวิทยาการ. โรคหามิวายปราณ เพราะโอสถวิเศษขลัง.
File link: http://www.mcp.ac.th/developingbrain/2.doc
99%
View Online - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย - โรงเรียนมงฟอร์ต ...