Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ตัวอย่างปะติดวัสดุธรรมชาติ doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ตัวอย่างปะติดวัสดุธรรมชาติ

ที่ ศธ 04112.01223/81 โรงเรียนบ้านหนองคู ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ ...
29 มี.ค. 2013 ... ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์ ... เตรียมวัสดุที่มีในธรรมชาติตาม ต้องการ. 2. .... ชื่อผลงาน กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.๑ - ๓.
File link: http://210.246.188.54/mhk...8%25B1%25E0%25B8%25A5.doc
99%
View Online - ที่ ศธ 04112.01223/81 โรงเรียนบ้านหนองคู ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ ...
ใบงาน หน่วยที่ 5
2) เศษวัสดุจากธรรมชาติและเศษวัสดุสังเคราะห์ ..... ก. ภาพวาด. ข. ภาพปะติด. ค. สีน้ำมัน ลอยน้ำ. ง. การทดลองสีบนกระจก. คำถามนี้มีคำตอบที่ถูกต้องอีก คือ______ ...
File link: http://www.psmp.co.th/dow...%25E0%25B9%2588%25205.doc
99%
View Online - ใบงาน หน่วยที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 - สำนักพิมพ์ประสานมิตร
ครูนำตัวอย่างของเล่นจากวัสดุธรรมชาติมาให้นักเรียนดูและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับชื่อของเล่นและ ..... ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันเลือกข้อความที่ครูเตรียมไว้มาปะติดลงในใบงานในหัวข้อ ...
File link: http://www.psmp.co.th/dow...%25E0%25B9%2588%25205.doc
99%
View Online - แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 - สำนักพิมพ์ประสานมิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ภาษาไทย (ฉบับที่ 2 การอ่าน + การเขียน). 09.25 - 10.25 น. 60. คณิตศาสตร์ .... ภาพปะติด : เศษวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ วิธีการทำภาพปะติดด้วยวิธีการต่างๆ. - ผลงานสร้างสรรค์ ...
File link: http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/mcp/temp_news/16580.doc
99%
View Online - รายละเอียดเพิ่มเติม - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
5 ต.ค. 2012 ... ไม่นำวัสดุธรรมชาติทุกประเภทเข้าห้องแข่งขัน ... กระดาษรองตัด ปะ ขนาด 10 x 15 นิ้ว (เทา- ขาว ขนาดแข็ง). 2. ... การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3. หัวข้อ. 1. ... ไฟส์ข้อมูล รูปภาพ และเสียงประกอบ ให้บันทึกมาในรูปแบบของ CD หรือ DVD เท่านั้น.
File link: http://202.143.173.42/phi...25A2%25E0%25B8%259955.doc
99%
View Online - ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้พื้นฐาน - โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก ...... ๆ เช่น กระดาษ ผ้า เศษวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ ปะติดลงบนแผ่นภาพด้วยกาวหรือแป้งเปียก. วงสี ธรรมชาติ ...
File link: http://www.ssr.ac.th/vck/curricurum/art2.doc
99%
View Online - ตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้พื้นฐาน - โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
รายละเอียด
สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือ ฉีกกระดาษ .... -การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูป แบบ ..... ผลงานศิลปะภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ (สร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์ จากวัสดุ ...
File link: http://www.onechildok.org/Curriculum/061_arts/arts_p.2.doc
99%
View Online - รายละเอียด
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.4 - นิเทศการศึกษา
รูปแบบไม่เฉพาะเจาะจง. ค. .... ข้อใดไม่จัดว่าเป็นวัสดุและอุปกรณ์สำหรับวาดภาพ. ก. แก้วน้ำ ..... ก. งานแกะสลัก ข. ภาพพิมพ์. ค. งานปั้น ง. ภาพปะติด. 24. ข้อใดเป็นวัสดุธรรมชาติ. ก.
File link: http://viravat191.files.w...e0b8a7e0b8b4e0b88a207.doc
99%
View Online - ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.4 - นิเทศการศึกษา
เกณฑ์การแข่งขันทักษะ
1) วัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง. - ระดับชั้น ป. .... 4.4 ความสวยงาม ทางรูปแบบจิตรกรรมไทย 20 คะแนน ... วัสดุที่นำมาปะติดต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น.
File link: http://27.254.3.50/nongsua/pakadart.doc
99%
View Online - เกณฑ์การแข่งขันทักษะ
ข้อสอบภาคความรู้ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ)
เลือกวัสดุ. ค. ตกแต่ง ง.ทำขั้นตอนใดก่อนก็ได้. 6.ข้อใดเป็นการปั้นรูปทรงธรรมชาติ. ก.ปั้น ควาย ... ติดที่ฝาผนังจะได้รูปแบบตามข้อใด. ก. .... ภาพปะติดที่มีลักษณะนูนเกิดจากวิธีการใด. ก.
File link: http://www.artsteacherbma...8%259B%25E0%25B8%25B0.doc
99%
View Online - ข้อสอบภาคความรู้ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮำหมัดอุทิศ)