Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบป 5ทุกวิชาพร้อมเฉลย doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบป 5ทุกวิชาพร้อมเฉลย

แนวการใช้ข้อสอบ ป.5 ม.2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ...
8 มี.ค. 2012 ... เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ... 5) ใช้ไม้เคาะ ขวดที่บรรจุน้ำไม่เท่ากันด้วยแรงเท่ากัน * ( เฉลย 2 4 ). 2. ..... จัดทำสำเนาข้อสอบ ให้กับ โรงเรียนทุกโรง ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะเก็บรักษาความลับของข้อสอบ ...
File link: http://www.secondary5.obec.go.th/sec5/store_files/2012227152126.doc
99%
View Online - แนวการใช้ข้อสอบ ป.5 ม.2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ...
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
15 ก.พ. 2012 ... กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่3 จำนวน30 ข้อ คะแนน30 คะแนน เวลา 60 นาที ... ในถุงมีส้ม 2 กิโลกรัม 7 ขีด จะต้องใส่ส้มเพิ่มอีกเท่าไร จึงจะได้ส้มหนัก 5 กิโลกรัม. 1) 1 กิโลกรัม 3 ขีด. 2) 1 กิโลกรัม .... เฉลย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 3. 1.
File link: http://eoffice.korat3.go....%25AD%25E0%25B8%259A2.doc
99%
View Online - วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ครั้งที่ 2 (8 ... M น้อยกว่า N อยู่ 5 เขียนเป็น ประโยคสัญลักษณ์ได้ตรงกับข้อใด. ก. .... ผลบวกของมุมแย้งทุกคู่มีค่าเท่ากับ 180. 17 ...
File link: http://202.143.169.170/km...%25E0%25B9%2588%25202.doc
99%
View Online - แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แนวการใช้ข้อสอบ ป.5 ม.2 - สพป.สุรินทร์ เขต 1
เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับการประเมิน ระดับชาติ(O-NET) ..... หลังจากเขตพื้นที่การศึกษาได้รับข้อสอบ แนวการใช้ข้อสอบ พร้อม เฉลยคำตอบ ... จัดทำสำเนาต้นฉบับข้อสอบที่ได้รับลงแผ่น CD ให้กับโรงเรียนทุกโรง ...
File link: http://www.surinarea1.go.th/sendbook/kn/kn162.doc
99%
View Online - แนวการใช้ข้อสอบ ป.5 ม.2 - สพป.สุรินทร์ เขต 1
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 61A ชั้นป
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 61A ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2553.  ส่วนที่ .... ตอบ 2-3- 5. เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 91C ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553 ...
File link: http://202.29.213.13/User...B%25E0%25B8%25B554(2).doc
99%
View Online - เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 61A ชั้นป
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 2
ข้อสอบกลางปี คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2. ตอนที่ 1 ปรนัย. คำชี้แจง ... 4 5 : 14. 4. อัตราส่วนอย่างต่ำของ 5 a2 b2 c2 : 10ab2 c เท่ากับข้อใด. 1 5a2c2 : 10b2. 2 2 : ac ...
File link: http://bussayamas123.file...9e0b89ae0b8b1e0b89a-2.doc
99%
View Online - ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 2
คณิตศาสตร์ ป
คณิตศาสตร์ ป.5 แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 .... ทำขนมปังส่งขายปอนด์ละ 20 บาท ช่วง เช้าทำขนมปังส่งร้านค้า 250 ปอนด์ ช่วงบ่ายทำขนมปังส่งโรงแรมอีก 375 ปอนด์ ทุกวัน ข้อ ใดสรุปได้ถูกต้อง. 1. ..... เมธีทำข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก โอกาสที่เมธีจะตอบถูกเท่ากับข้อใด ...
File link: http://pctutorkrupe.com/kang/p5/mat/3.doc
99%
View Online - คณิตศาสตร์ ป
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่ 2. 1. ... 5. ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 3,353,996 คือจำนวนใด. 1. 3,353,000 2. 3,354,000. 3. 3,354,990 4. 3,353,990. 6. คำตอบของ ...
File link: http://202.143.161.142/te...C%2520%25E0%25B8%259B.doc
99%
View Online - ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป
ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบ NT วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. 1. ... ตัวเลขใดจากจำนวน 13,425 มีค่า น้อยที่สุด ... 4) 5. 3. ผลลัพธ์ของ 9 x 1,216 มีค่าเท่าไร. 1) 16,344. 2) 10,944. 3) 9,744 ...
File link: http://school.esanpt1.go.th/nites/math/p3-math/NT-math-7.doc
99%
View Online - ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ ป 3 (เล่มสีแดง)
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 ... ตอนที่ 1 ข้อที่ 1-10 (ข้อเน้นตัวหนา คือข้อเฉลย). 1. ... 5. ผลลัพธ์ของ 96,780 – 4520 = 1. 92,206. 2. 92,602. 3. 92,660. 4. 92,260 ...
File link: http://203.172.205.25/ftp...%25E0%25A9%25C5%25C2).doc
99%
View Online - วิชาคณิตศาสตร์ ป 3 (เล่มสีแดง)