Missing Plug-in  For Improved PDF performance
X
 
Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ขั้นเงินเดือนครูใหม่54สพป กพ 2 doc - P(1) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ขั้นเงินเดือนครูใหม่54สพป กพ 2

2011-05-10_082758_คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูแลū2;บุ คคลากร ...
1 เม.ย. 2011 ... 2554หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ... กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูแลū2; บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... หมายเหตุ ขอรับรองว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี 2 ขั้น ŭ2;ม่ เกินร้อยลū2; 15 ... ที่ ศธ 04185/55 โรงเรียนบ้านŭ2;ฮหย่อง (สพป.อบ.3).
File link: http://210.246.188.54/ubo...8%25AD%25E0%25B8%2587.doc
99%
View Online - 2011-05-10_082758_คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุ คคลากร ...
ũ2;ลการพิŧ2;ารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน - สพป.ลบ.1
การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนในตำแหน่งว่าง/ว่างหมุนเวียน ... ลบ.1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 มีมติอนุมัติให้รับย้ายข้าราชการครูในตำแหน่งว่าง/ว่างหมุนเวียน สพป. ... รร. บ้านราษฎร์บำรุง / ลพบุรี เขต 2. 2. วัดโพธิ์รū2;หัต ทุกวิชาเอก. น.ส.อารี สุภาณิชย์ กศ.บ. ... ย้าย กรณีตัดโอนตำแหน่งแลū2;อัตราเงินเดือนตามตัวนั้น ŧ22;ดำเนินการตัดโอนฯ ŭ2;ด้เฉพาū2;ครูภายใน ส พป.
File link: http://www.lopburi1.go.th/eoffice/files/doc/241-1220-2554-1.doc
99%
View Online - ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน - สพป.ลบ.1
เรื่อง ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1/2554
18 เม.ย. 2011 ... อ้างถึง หนังสือ สพป.มค.2 ที่ ศธ 04113/1650 ลงวันที่ 18 เมษายน 2554. สิ่งที่ส่งมาด้วย คำ สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูแลū2;บุคลากรทางการศึกษา ŧ2;ำนวน 1 ชุด ... ที่ ศธ 1305/ว 5 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2545 แลū2;หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0260.2/ว ...
File link: http://210.246.188.54/mhk...2%25E0%25B8%2599_2554.doc
99%
View Online - เรื่อง ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1/2554
ข้อสอบเตรียมสอบครูũ2;ู้ช่วย ชุดที่ 2 - โรงเรียนสีกัน(วัŨ2;นานันท์อุปถัมภ์)
ว22 (54) หลักเกณฑ์การสรรหาũ2;ู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ถามตอบสอบครู 31 ธันวาคม 2554 1. คำถาม : สำนักงานคณū2;กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ... คำตอบ : นักเรียนชั้น ป.1 แลū2; ป.4 ... ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2. คำถาม : ũ2;ู้มีอำนาŧ2;บรรŧ2;ุแต่งตั้งครู กรณีย้ายคืนถิ่น คือ ..... คำถาม : หน่วยงานมีหน้าที่มในการเสนอปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน สามัญ ...
File link: http://www.seekan.ac.th/vcharkarn/test.doc
99%
View Online - ข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย ชุดที่ 2 - โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
บัญชีหมายเลข 2 - e office - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรū2;ถมศึกษาตรัง ...
ค. 54). โรงเรียนบ้านแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรū2;ถมศึกษา ตรัง เขต 2 ... เงินเดือน. ณ 31 มีค 54. เลื่อนให้ŭ2;ด้รับ. ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย.54 ). เงินเดือน. ณ 30 ก.ย. 54 ... ŧ2;ำนวนขั้น. เป็นขั้น. ใช้เงินเลื่อนขั้น. 1. นางสุรัสวดี. ŧ2;ันทร์ฝาก. ครู/รร.บ้านแหลม .... นายสุวิทย์ คุ่ยปรั่ง ..... ขอรับรองว่าข้อมูลการเลื่อนขั้นฯดังกล่าวข้างต้น อยู่ภายในโควตาแลū2;วงเงินของ สพท.
File link: http://eoffice.trang2.go....2101586255400036_7947.doc
99%
View Online - บัญชีหมายเลข 2 - e office - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง ...
ปรū2;กาศ อ - สพป.ŧ2;ันทบุรี2 - สพฐ.
ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปรū2;ถมศึกษาŧ2;ันทบุรี เขต 2 ŧ22;ดำเนินการคัดเลือกครูอัตราŧ2;้าง ... 2555 (1 ตุลาคม 2554) แลū22;ลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบปรū2;มาณ พ.ศ. ... 2549 แลū2;ปรū2;กาศสำนักงานคณū2;กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา .... ŧ222;ด้รับ อัตราเงินเดือน 8,340 บาท แลū22;ู้ที่มีคุณวุŨ2;ิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ŧ222;ด้รับอัตราเงินเดือน 9,140 ...
File link: http://www.cti2.obec.go.th/report/kik01.doc
99%
View Online - ประกาศ อ - สพป.จันทบุรี2 - สพฐ.
ส่งทุกคน - โรงเรียน ธีร กานท์ บ้านโฮ่ง
14 ก.ย. 2012 ... ปรū2;วัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน (รū2;บุũ2;ลการเลื่อนเงินเดือน 5 ปีที่ũ2;่านมา). วัน เดือน ปี. ตำแหน่ง. ตำแหน่งเลขที่. สถานศึกษา. ขั้น /. กฎ ก.พ.ข้อที่. คำสั่งเลขที่ /. ลงวันที่. 1 ต.ค. 48. ครู ค.ศ 2 ... ครู ค.ศ 2. 56403. ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง. 30, 120. คำสั่งสพท.ลพ.2ที่ 99/49 ลว 7 .... ปรับ ตามพ.ร.บ.เงินเดือน. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554. 1 เม.ย. 54. ครู ค.ศ 3. 56403.
File link: http://www.tkb.ac.th/new/download/from-55.doc
99%
View Online - ส่งทุกคน - โรงเรียน ธีร กานท์ บ้านโฮ่ง
การพัŨ2;นาวิชาชีพครู
2539 พบว่ามีครูเพียงร้อยลū2; 50 ที่สามารถอยู่ŭ2;ด้อย่างปรū2;หยัดด้วยเงินเดือนครู ... ครูที่ŭ2;ด้รับ การ คัดเลือกเป็นครูดีเด่นของโรงเรียนก็ŭ2;ม่เป็นหลักปรū2;กันว่าŧ222;ด้รับการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้น ดังนั้น .... 1) รัฐมนตรีว่าการกรū2;ทรวงศึกษาธิการ. เป็นปรū2;ธาน. 2) เลขาธิการ ก.พ. เป็น กรรมการ ..... 5 ปรū2;เด็นหลักของแũ2;นการปฏิรูปการฝึกหัดครูมีความชัดเŧ2;น โครงการสำคัญที่ ส ปค.
File link: http://www.rbru.ac.th/news/attach/2012-03-22-28119.doc
99%
View Online - การพัฒนาวิชาชีพครู
พ.ศ. 2554 - สพป.ชย.2
ปรū2;กาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรū2;ถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2. เรื่อง หลักเกณฑ์แลū2;แนว ปฏิบัติในการพิŧ2;ารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูแลū2;บุคลากรทางการศึกษา. พ.ศ. 2554  ...
File link: http://www.chaiyaphum2.go.th/chai0204/pon/p4.doc
99%
View Online - พ.ศ. 2554 - สพป.ชย.2
ŭ2;ฟล์ที่ 1 - เชียงใหม่ เขต 3
22;อ.รร. ลงโทษŭ2;ล่ออกŧ2;ากราชการ ข้าราชการครู รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ. 1 ขั้น 14,690. ... สพป. ลงโทษŭ2;ล่ออกŧ2;ากราชการข้าราชการครูฯ ตำแหน่งũ2;ู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานū2;ชำนาญการ ... ค. 53 - ก.พ. 54 โดยเงินคงเหลือŭ2;ด้สั่งการให้เŧ2;้าหน้าที่นำเงินมาให้ ตนเอง ...
File link: http://www.cmarea3.go.th/news/bookoffice/F1F21ND6M40218WedAug2012.doc
99%
View Online - ไฟล์ที่ 1 - เชียงใหม่ เขต 3